--- Spufing ---
Haqiqiy vaqtdagi selfi
Qurilmalardagi fotosuratlar
Chop etilgan fotosuratlar

MyID FACE RECOGNITION

Bir yuzni ma'lumotlar bazasida saqlangan barcha yuz tasvirlari bilan taqqoslash (1:N identifikatsiyasi)

0.0000012 0.004 0.2 сек

Afzalligi:

Tezlik va aniqlik

Cheksiz miqdordagi yuzlar

Yuqori o'tkazuvchanlik xususiyati

Identifikatsiya chegarasini o'zgartirish imkoniyati

recognition

MyID Face comparison

Ikki yuz fotosurati bir shaxsga tegishli bo'lish ehtimolini tekshirish (1:1 identifikatsiya).

512 ta yuz nuqtalarini taqqoslash

0.000001 0.005 0.2 сек

Bu bitta odam

Yoshga bog'liq kuchli o'zgarishlar tufayli yuzlar boshqacha ko'rinadi (fotosuratning vaqt bo‘yicha farqi - 8 yil)

Bu ikkita xar xil odam

Bu erkaklar egizaklar